PC Hardware en català (el maquinari)

Construir un ordenador. Muntatge d'un PC
La instal·lació de Windows
Placas Base La placa base
Procesadores El microprocessador
Memorias La memòria
Discos Duros El disc dur
Disqueteras y Super-Disqueteras Els ZIP i el magnetoòptics.
Disqueteras y Super-Disqueteras La disquetera
Tarjetas de Sonido La targeta de video
Tarjetas de Sonido La targeta de so
Cajas La "torre"
CD-ROM y DVD-ROM El CD i el DVD
CD-ROM y DVD-ROM El DVD vs. el CD
Monitores El monitor
Modem El MODEM
impresora.gif (1200 bytes) La impressora
Teclados El teclat
El ratolí
L'escaner
  amb el support de:

(c) 2000 Eduard Puigdemunt i Gelabert & Joan Martínez Jové.